01

Jak narodził się projekt MatchBeta?

Idea MatchBeta narodziła się w listopadzie 2016 roku, jako odpowiedź na podsumowanie XX edycji programu "Grasz o staż". Zmiany na rynku pracy, zwłaszcza wkroczenie na rynek pracy pokolenia Millenialsów sprawiło, że wystąpiła potrzeba nowego konceptu rekrutacji młodych na praktyki i stanowiska z poziomu “entry level”. Nowoczesne i bazujące na zdobyczach technologii, takich jak m.in. sztuczna inteligencja.

Projekt ten jest efektem współpracy zespołów Human Capital i Data Analytics z PwC oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS.

02

Jaka potrzeba stała za tym, aby przygotować taki produkt na rynek?

Na rynku HR, jak na każdym innym, wciąż zmieniają się trendy i zmienia się też jego dynamika. Z jednej strony, MatchBeta ma pomóc pracodawcom, którzy mają coraz większe trudności w dotarciu do pokolenia aktualnie wchodzącego na rynek pracy i rekrutacji na praktyki, staże i stanowiska z poziomu „entry level”. Po drugiej stronie są właśnie młodzi ludzie, którym nasz program ma za zadanie ułatwić poruszanie się w gąszczu informacji, uświadomić ich własny potencjał i znaleźć satysfakcjonującą pracę.

03

Jaki jest udział PwC Data Analytics i SWPS?

Uniwersytet SWPS to partner merytoryczny projektu odpowiedzialny za opracowanie testu MatchBeta i jego poprawność naukową. Natomiast w zespole PwC Data Analytics powstał specjalny algorytm, który analizuje odpowiedzi kandydatów, następnie analizuje je w kontekście odpowiedzi profesjonalistów i na tej podstawie przygotowuje informację zwrotną dla studenta i młodego absolwenta.

04

Jakie korzyści dla pracodawców płyną z korzystania z MatchBeta?

Pracodawcy otrzymują pomoc w dotarciu ze swoimi ofertami praktyk, staży i stanowisk z poziomu "entry level" do młodego pokolenia oraz kompleksową opiekę employer brandingową. Nasi klienci otrzymują zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne on-line i off-line do grupy docelowej w celu zwiększenia ilości odpowiedzi na ogłoszenia, a tym samym szansy znalezienia idealnego kandydata. Dodatkowo, pracodawca pozycjonuje swoją markę jako odpowiedzialną społecznie, a samą firmę jako lidera dążącego do tworzenia wysokiej jakości standardów zatrudniania młodych.

05

Czego już dokonaliśmy z MatchBeta?

Został wydany raport z ogólnopolskiej akcji zbierania danych od profesjonalistów, w którym przedstawione są poszczególne grupy zawodowe. Test MatchBeta przeszedł proces ponownej oceny jego trafności i rzetelności, dokonany przez naukowców z Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Uatrakcyjnione zostały grafiki i ogólny wygląd narzędzia. Informacja zwrotna dla kandydata została rozbudowana i uszczegółowiona.

Ruszyliśmy z Akademią MatchBeta skierowaną do młodych osób, której celem jest dostarczenie młodym ludziom bodźców do rozwoju, poprzez spotkania z inspirującymi gośćmi oraz uczestnictwo w strefie doradztwa kariery.

Co nowego wydarzy się w 2018 roku?

Będziemy obecni na różnego rodzaju wydarzeniach uniwersyteckich oraz na wielu konferencjach z obszaru HR i nowoczesnych technologii.

Planujemy kontynuować Akademię MatchBeta na terenie ośrodków akademickich w całej Polsce.

Już w marcu 2018 pojawią się nowe oferty letnich praktyk i staży, a nasza Karieroteka będzie poszerzana o nowe treści.