01

Jak narodził się projekt MatchBeta?

MatchBeta narodziła się w listopadzie 2016 roku, jako odpowiedź na podsumowanie XX edycji programu "Grasz o staż". Okazało się wtedy, że dotychczasowa formuła wyczerpała się i nie spełnia już oczekiwań grupy, do której jest skierowana. Projekt ten jest efektem współpracy zespołów Human Capital i Data Analytics z PwC oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS.

02

Jaka potrzeba stała za tym, aby przygotować taki produkt na rynek?

Na rynku HR, jak na każdy innym, wciąż zmieniają się trendy i zmienia się też jego dynamika. MatchBeta z jednej strony ma pomóc pracodawcom, którzy mają coraz większe trudności w dotarciu do pokolenia aktualnie wchodzącego na rynek pracy i rekrutacji na praktyki, staże i stanowiska z poziomu „entry level”. Z drugiej strony są właśnie młodzi ludzie, którym nasz program ma za zadanie ułatwić poruszanie się w gąszczu informacji, uświadomić ich własny potencjał i znaleźć satysfakcjonującą pracę.

03

Jaki jest udział PwC Data Analytics i SWPS?

Uniwersytet SWPS to partner merytoryczny projektu odpowiedzialny za opracowanie testu MatchBeta i jego poprawność naukową. Natomiast w zespole PwC Data Analytics powstał specjalny algorytm, który analizuje odpowiedzi kandydatów, następnie porównuje z odpowiedziami profesjonalistów i na tej podstawie podstawie generuje informację zwrotną dla kandydata.

04

Jakie korzyści dla pracodawców płyną z korzystania z MatchBeta?

Pracodawcy otrzymują pomoc w dotarciu ze swoimi ofertami praktyk, staży i stanowisk z poziomu "entry level" do młodego pokolenia oraz nowoczesny i unikalny na polskim rynku inteligentny moduł preselekcji kandydatów.

Rekrutujący może sprawdzić w nim rekomendacje kandydata wygenerowane przez system MatchBeta co do pracy w konkretnych działach oraz wskazania mocnych stron i potencjalnych obszarów do rozwoju.

Ponadto nasi klienci otrzymują zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne on-line i off-line do grupy docelowej w celu zwiększenia ilości odpowiedzi na ogłoszenia oraz wsparcia działań employer brandingowych.

05

Jakie są dalsze kroki dla Matchbety?

Planujemy wydanie raportu z ogólnopolskiej akcji zbierania danych od profesjonalistów, w którym opowiemy o charakterystyce posz`czególnych grup zawodowych. Przygotowujemy również informację zwrotną dla profesjonalistów, aby również oni mogli porównać się z rynkiem. Wraz z napływem nowych danych od profesjonalistów będziemy także dopracowywać test MatchBeta, aby dawał jeszcze bardziej szczegółowe rekomendacje i informacje zwrotne kandydatom. 

Będziemy obecni na różnego rodzaju wydarzeniach uniwersyteckich oraz na wielu konferencjach z obszaru HR i nowoczesnych technologii.