Płatne praktyki w Laboratorium Homeostazy Żelaza

Opis

Badania i rozwój
Warszawa (mazowieckie)
1
Stażysta będzie uczestniczył w obu głównych projektach toczących się w laboratorium, skupionych na badaniu regulacji genów BMP6 i ZIP14. Stażysta będzie mieć możliwość pracy na komórkach ssaczych (śródbłonkowych oraz hepatocytarnych): wykonywania transfekcji/transdukcji (również z wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9), analiz poziomu ekspresji genów/białek (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, ilościowy qPCR oraz analiza Western Blot), uczestniczenia w pomiarach za pomocą cytometrii przepływowej oraz klonowania DNA.
Celem badań w Laboratorium Homeostazy Żelaza jest identyfikacja nowych mechanizmów przekazu sygnału regulujących ogólnoustrojową i wewnątrzkomórkową równowagę żelaza. Nasze plany badawcze opierają się o najbardziej aktualną metodologię genomiki funkcjonalnej, z wykorzystaniem badań przesiewowych angażujących technologię CRISPR/Cas9. Stażysta pozna zatem najważniejsze mechanizmy molekularne odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowego poziomu żelaza u ssaków. Będzie miał też możliwość zaznajomienia się z podstawami molekularnymi i zastosowaniem techniki CRISPR/Cas9 do edytowania i wyciszania genów.
Stażysta będzie mieć możliwość pogłębienia praktycznego doświadczenia w wyżej wymienionych technikach hodowli komórkowej i biologii molekularnej.
Praca w pełnym wymiarze godzin.
zakończona
1-2 miesiące; do uzgodnienia

Jakich kandydatów szukamy?

Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Bardzo dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej oraz hodowli komórkowej. Umiejętność szukania informacji w literaturze i analizy wyników.
Optymizm, ciekawość i pracowitość.

Dołącz do nas!

  • Oferujemy ciekawą i nie pozbawioną wyzwań pracę w przyjaznym, stymulującym i międzynarodowym środowisku.
  • Korzystając z dostępnej literatury i internetowych baz danych, proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Jak nazywa się najważniejszy hormon (= hormon X), regulujący ogólnoustrojową gospodarkę żelaza u ssaków? a) Jaką inną grupę peptydów przypomina strukturalnie hormon X? Jaka jest struktura domenowa hormonu X? b) Czy hormon X odgrywa rolę w odporności organizmu na infekcje patogenami? (odpowiedź proszę uzasadnić) c) Ile kopii genu kodującego hormon X można znaleźć u człowieka, a ile u myszy, i czy wszystkie geny kodują produkt białkowy o podobnych funkcjach? d) Czy sposób, w jaki hormon ten dopasowuje poziom żelaza do potrzeb organizmu przypomina inny układ homeostatyczny działający w naszym ciele? 2. Które z białek, którymi się zajmuje nasze laboratorium: Bmp6, Zip14 czy Tfr1 jest najbardziej bezpośrednio zaangażowane w regulację hormonu X? Proszę krótko opisać szlak przekazu sygnału uruchamiany przez to białko i prowadzący do promotora genu kodującego hormon X. Które z białek uczestniczących w tym szlaku ulegają fosforylacji? 3. W doświadczeniu poddano myszy flebotomii (upuszczono znaczną ilość krwi – ok 0.5 ml). Jakiej odpowiedzi organizmu możemy się spodziewać w przedziale czasowym od ok. 4 do 15 h bo utracie krwi: a) czy po około 12-15 h poziom hormonu X w osoczu wzrośnie czy się obniży? W jakim organie najlepiej można zmierzyć zmiany w poziomie mRNA hormonu X? Jak zmieni się w konsekwencji wydajność wchłaniania żelaza z diety? b) poziom ekspresji jakiego innego białka hormonalnego, ważnego dla regulacji poziomu żelaza, wzrośnie znacząco w szpiku kostnym już po około 4 h od utraty krwi? c) jak zmieni się poziom erytropoetyny w osoczu po utracie krwi i w jakim organie można zmierzyć zmiany w mRNA erytropoetyny? 4. Czemu pacjenci cierpiący na talasemię beta gromadzą zbyt wysoki poziom żelaza w organizmie i jaki ma to wpływ na ich stan zdrowia?

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Lokalizacja: ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa 02-109
NIP: 526-22-78-704
Strona: www.iimcb.gov.pl
Email: secretariat@iimcb.gov.pl

O firmie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstał na mocy międzynarodowej umowy między Rządem RP a UNESCO. Unikatowość Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie, w tym w otwarciu na pracowników z zagranicy. Wszystkie stanowiska liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowych konkursów prowadzonych przez Międzynarodowy Komitet Doradczy. Przy rekrutacji pracowników Instytut stosuje zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, dzięki którym został wyróżniony logo "HR Excellence in Research"