Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oferty

Lokalizacja: ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa 02-109
NIP: 526-22-78-704
Strona: www.iimcb.gov.pl
Email: secretariat@iimcb.gov.pl

O firmie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstał na mocy międzynarodowej umowy między Rządem RP a UNESCO. Unikatowość Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie, w tym w otwarciu na pracowników z zagranicy. Wszystkie stanowiska liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowych konkursów prowadzonych przez Międzynarodowy Komitet Doradczy. Przy rekrutacji pracowników Instytut stosuje zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, dzięki którym został wyróżniony logo "HR Excellence in Research"