10 SUPERKOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Jakie kompetencje będą najbardziej pożądane na rynku pracy już za kilka lat?

Badacze Uniwersytetu w Phoenix wyodrębnili 10 kompetencji przyszłości, które mają stać się kluczowe dla wszystkich profesji już w roku 2020.

 

10 SUPERKOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

1. Głębokie rozumienie

Umiejętność wydobywania sensu i określania głębszego znaczenia odbieranych komunikatów

2. Inteligencja społeczna

Umiejętność nawiązywania bezpośrednich i głębokich relacji z innymi ludźmi; Umiejętność odpowiedniego reagowania i wzbudzania pożądanego zachowania innych.

3. Innowacyjne myślenie

Umiejętności elastycznego myślenia oraz proponowania innowacyjnych rozwiązań, błyskotliwość

4. Kompetencje cross-kulturowe

Umiejętność poruszania się w różnych kulturach i środowiskach, wielojęzyczność

5. Myślenie obliczeniowe

Umiejętność przetwarzania dużej ilości danych w abstrakcyjne koncepcje oraz rozumienie struktur, schematów rządzących danymi, umiejętności logiczne

6. Biegłość w nowych mediach

Umiejętność kreowania contentu i skutecznej komunikacji za pomocą nowych mediów; umiejętność krytycznej oceny i efektywnego wykorzystywania treści prezentowanych przez media

7. Transdyscyplinarność

Umiejętność asymilowania i rozumienia idei obejmujących wiele różnych dziedzin

8. Orientacja na efekt

Umiejętność kreowania najbardziej efektywnego sposobu wykonania zadania

9. Zarządzanie informacją

Umiejętność znajdowania, filtrowania i hierarchizowania informacji pod względem ważności dla danego zadania

10. Współpraca wirtualna

Umiejętność zaangażowania oraz produktywnej pracy w środowisku wirtualnym