6 napędów zmian na rynku pracy

Wszyscy wiemy, że na współczesnym rynku pracy pojawiają się cały czas nowe zawody, a co za tym idzie ewoluują także poszukiwane kompetencje. Co tak właściwie powoduje te przemiany?

 

Wyróżniliśmy dla Was 6 napędów zmian na rynku pracy:   

1. Dłuższe życie

Żyjemy coraz dłużej. W 2020 roku w Polsce ilość osób powyżej 65 roku życia wzrośnie powyżej 30% populacji ( prognozowana populacja – 38,4 mld) Dla porównania – w 1989 roku ilość osób powyżej 65 roku życia stanowiła niecałe 15 % populacji (populacja – 39 mld)

2. Rozwój sztucznej inteligencji

Dzięki maszynom i inteligentnym systemom człowiek może rozszerzyć własne zdolności. Dobrym przykładem są tu drony, dzięki którym zyskujemy dostęp do miejsc wcześniej nieosiągalnych oraz możemy pobrać z nich precyzyjne dane. Dodatkowo, automatyzacja wielu czynności eliminuje stanowiska pracy polegające na powtarzalnych zadaniach.

3. Rozwój zdolności obliczeniowych

Zaawansowane możliwości przetwarzania ogromnych ilości danych w krótkim czasie dają nam coraz większą ilość analiz. Komputery są w stanie dokonywać w bardzo krótkim czasie obliczeń przekraczających możliwości ludzkiego umysłu. Dzięki zdolnościom maszyn do posługiwania się zaawansowanymi algorytmami jesteśmy dziś w stanie wyciągnąć niezwykle szczegółowe informacje z dowolnej bazy danych.

4. Zmiana sposobu komunikacji

Komunikacja wizualna zajmuje miejsce komunikacji werbalnej. Oznacza to, że inteligencja werbalna oraz zdolności językowe przestają powoli być krytyczne dla efektywnego porozumiewania się. Rośnie z kolei znaczenie zdolności przekładania różnych koncepcji na język obrazu. Dotyczy to zwłaszcza obszarów silnie zdigitalizowanych.

5. Super organizacje

Dzięki social mediom i nowoczesnym metodom zarządzania ludźmi organizacje mogą pracować na niespotykaną dotąd skalę. Odchodzimy coraz bardziej od klasycznego modelu organizacji na rzecz zarządzania turkusowego. Firmy coraz częściej przestają być ograniczone geograficznie, co umożliwiają im system pracy zdalnej oraz platformy do dzielenia się informacjami pomiędzy pracownikami ( tzw. chmury)..

6. Globalizacja

Ośrodki kreujące trendy na rynku są rozsiane po całym świecie, a różnorodność znajduje się w centrum wszystkich operacji. Europa oraz Stany Zjednoczone utraciły monopol na innowacyjność, kreowanie nowych rozwiązań oraz kierowanie światową gospodarką.